MENU

business Council1 copy

26 February 2013 -- The Philippine-Czech Business Council was re-launched on February 21 at the Philippine Embassy Chancery in Prague.

The event was organized by Honorary Consul General Břetislav Skácel in cooperation with the Philippine Embassy.

Prague MsCzech

28 January 2013 - A send-off press conference for the Miss Czech Republic 2013 finalists was held on January 22 at Le Patio Restaurant at Narodni Trida, Prague 2.

Philippine Ambassador to the Czech Republic Evelyn D. Austria-Garcia was invited to grace the occasion for the 10 finalists of the Miss Czech Republic who will be arriving in the Philippines on January 24.

Prague

20 February 2013 - Nineteen (19) students from the Universitat der Bundeswehr Munchen (Federal Armed Forces University in Munich, Germany) visited the Philippine Embassy Chancery in Prague, Czech Republic on February 15.

These students who are enlisted officers of the Federal Armed Forces of Germany visited the Embassy for a mission briefing by Philippine Ambassador to the Czech Republic Evelyn D. Austria-Garcia on Philippine issues in preparation for the students’ participation in the National Model United Nations Conference 2013 (NMUN 2013) in New York on March 17 to 21.

 

paskong pinoyKaybilis po talaga ng panahon: Ito na po ang ikatlong bagong taon na ipagdiriwang ng sambayanan sa tuwid na daan. At hindi po maikakaila: sinasalubong natin ang bawat pagpapalit ng taon, nang may matibay na pag-asa, at kompiyansang mas magiging makabuluhan, at higit na makahulugan ang mga susunod pang taon sa landas ng tapat at mabuting pamamahala.

Ang taong 2012 ay parehong panahon ng pagsubok at tagumpay. May ilan mang lubak sa ating paglalakbay; may mga pilit mang humadlang sa ating mga positibong hakbang; nanaig pa rin ang adhika nating ituwid ang baluktot na sistema, at baguhin ang dinatnan nating kalagayan ng bansa.

Kung dati, milyun-milyong tonelada ng bigas ang nabubulok sa mga warehouse dahil sa maling pamamalakad, ngayon, dahil sa tamang pamamahala, hindi na lamang rice self-sufficiency, kundi ang pag-eexport ng matataas na klase ng bigas ang habol natin pagdating ng 2013.